Проекти

Макс Електро ЕООД успешно завърши изграждането и проектирането на електро инсталациите на:

жилищни и административни сгради:

спортни зали и игрища:

  • Спортна зала гр. Петрич
  • Спортна зала към център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физкултура и спорт, гр.Дряново
  • Ремонт на стадион Локомотив, гр. Дряново
  • Изграждане на стадион, спортен комплекс с.Царева ливада, общ.Дряново

пречиствателни станции:

индустриални и инфраструктурни проекти: