Научно-Технологичен Парк гр. София

монтаж монтаж станциясглобяване станциявъншен изгледподстанция