Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат

Макс Електро изпълнява с възможно най-високо качество, със свои сили, с осигурени от него материали и техника, в срока по договора, СМР свързани с електрозахранването на обект: “Строителство и реконструкция на вътрешна В и К мрежа на Кубрат"

Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст!