Временно захранване за изграждане на водния цикъл на гр. Ямбол

Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол

Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст! Алтернативен текст!