Жилищна сграда гр. София, бул. Витоша

изглед отпредизглед страниченизглед фронталенизглед от разстояниеизглед на светлоизглед смрачаване